Участници

Residential forum 2023
8 юни 2023 | Sofia Event Center

Костадин Янчев

инженер продажби – сграден сегмент, АББ

Костадин Янчев е с богат опит в продажбите в енергийния и строителен сектор. Основните му професионални интереси са в областите на ниско и средно напрежение, както и сградна автоматизация. 
От началото на 2023г. е част от екипа на АББ България, на позиция Инженер продажби – Сграден Сегмент.
Отговаря за развитието на бизнеса на АББ в това направление, както и за прякото сътрудничество с инвеститори, строителни компании, архитекти, проектанти, инсталатори и др.