Участници

Residential forum 2023
8 юни 2023 | Sofia Event Center

Арх. Весела Вълчева-МакГий

управляващ партньор, Triple Green Building Group Bulgaria

Весела Вълчева Мак-Гий има дългогодишен опит в устойчивото развитие както на теория така и в практиката. С над 10 години опит в устойчивото развитие, Весела има практически опит с инструменти за оценяване на устойчивостта и рамкиране в сектора на строителството и развитието, така и задълбочени теоретически познания по бизнес устойчиво развитие, политика, образование и лидерство. Работейки в тясно сътрудничество с бизнес сектора като консултант по устойчивостта, Весела активно участва в ръководството за промяната чрез международна мрежа НПО “Съвет за устойчиво развитие.”

Весела е основател и президент на клон от Съвета за устойчиво развитие в САЩ в продължение на повече от 6 години, Весела е имала възможността да участва в развитието на една от най-влиятелните неправителствени организации в САЩ. През 2010 г. Весела става основателка в Съвета на директорите на Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC), където в момента е президент. Тя работи по разработването на устойчиви политики, инициативи за доброволно сертифициране и представлява съвета в регионалната мрежа на Съвета за световно строителство в Европа - коалиция от организации, които работят заедно, за да улеснят ръководството на индустрията и да стимулират прехода към нисковъглеродна кръгова икономика.

 От 2008 година Весела е управляващ съдружник в Трипъл Грийн Билдинг - консултантска и образователна компания за цялостни услуги. Трипъл Грийн е една от първите компании, признати за оторизирани партньори за доставка на образование от Съвета за устойчиво развитие в САЩ, предоставяйки на компанията лиценз за предоставяне на учебна програма за професионално образование на международния пазар. Трипъл Грийн работи с редица големи компании за професионално образование в САЩ и Европа, за да създава курсове за устойчивост и да предлага както програми за живи улеснения, така и уеб базирани образователни програми, както и обучения за трениране. Днес, след 10 години сътрудничество, компанията продължава да бъде надежден партньор по образованието на USGBC 10.