Участници

Residential forum 2023
8 юни 2023 | Sofia Event Center

Дончо Барбалов

заместник-кмет, направление Финанси и здравеопазване, Столична община

През 1992 г. завършва Техническия университет в София като магистър инженер. В периода 2004 - 2006 г. се обучава в City University in Seattle –Washington и завършва магистърска степен по бизнес администрация.
През 2018 г. завършва специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицински университет - София и придобива магистърска степен здравен мениджър.
От ноември 2011г. е Заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност" на Столична община.
По настоящем е заместник-кмет по направление “Финанси и здравеопазване", Столична Община.