Програма

Residential forum 2023
8 юни 2023 | Sofia Event Center

RESIDENTIAL FORUM 2023

СТРУКТУРА:

ПРОГРАМА*: 

8:30 – 9:00 REGISTRATION & WELCOME COFFEE 

MAIN STAGE (СИНЯ + ЗЕЛЕНА ЗАЛА) 

09:00 – 09:15 Официално откриване 

09:15 – 10:30 Откриващ Панел: Съвместни усилия за устойчиво градско развитие. 
- Устойчивото градско развитие и модели на синергия между публичен и частен сектор за преодоляване на дефицитите ,свързани  с устойчивото планиране, изграждане и управление на публичната инфраструктура /транспортна, техническа и социална / – как нормативната база влияе на тези процеси?
- Облекчаване на инвестиционния процес чрез промени в законодателството и нормативната рамка свързана със строително-инвестиционния сектор и устойчивото градско развитие – приемане на по-ефективни нормативни, фискални и пазарно ориентирани инструменти.

10:30 – 11:00 Networking coffee break

 

GREEN HALL - ЗЕЛЕНА ЗАЛА/ URBAN DEVELOPMENT TALKS, ИНВЕСТИЦИОННА СРЕДА И ПАЗАР НА ЖИЛИЩА 2023

11:00 – 12:00 Панел Алфа 1: Urban Development Talks 2023: модели за градско развитие и постигане на синергия между публичен и частен сектор в контекста на градската трансформация. 
- Визия и приоритети на градските лидери  за устойчиво развитие на София. Как да намерим решения на градските предизвикателства и да реализираме потенциала като превърнем София в модерен, чист и жизнен град. Дефицити в планиране, изпълнение и управление на публичната инфраструктура на най-бързо развиващите се райони и начини за тяхното решаване и начини за тяхното решаване.
- Преодоляване на градските дефицити и генериране на потенциал чрез интегриран подход при реализацията на инвестиционни проекти. От моно към мултифункционални зони – ролята на частния и публичния сектор във функционалното обезпечаване на градските територии – работят ли в синергия или всеки бяга по самостоятелна писта?

12:00 – 13:00 Networking lunch & winebar    

13:00 – 14:00 Панел Алфа 2: The Market 2023: Пазар на жилища 2023 – инфлация, доходи, ликвидност, двигатели и предизвикателства.
- Демография, обем и състояние на сграден фонд, качество на живот и икономически потенциал – от колко и какви жилища има нужда София? 
- Нов дом, по-добра среда на живот или имоти за инвестиция: кои са ключовите двигатели при търсенето? Какви са изискванията на различните поколения обитатели? Има ли търсене, на което индустрията не може да отговори?   
- Бъдещето на концепцията build to rent и мястото и на пазара на жилищни имоти.
- Особености на актуалната пазарна среда: какво се случва през 2023? Колко скъпи или колко достъпни са жилищните имоти в контекста на текущата икономическа реалност? 
- Пазар на луксозни имоти 2023: какви са тенденциите във високия сегмент жилищни имоти? Кои външни пазари представляват интерес за българските купувачи?  
- Финансиране: Какви са нагласите на банковия сектор за предоставяне на ликвидност в сектора? Какви са особеностите при условията за ипотечно кредитиране? Какво да очаква секторът като активност и възможности при проектното финансиране? 

14:30 – 15:00 Networking afternoon cocktails & refreshments

14:30– 15:30 Панел Алфа 3: Residential Development Trends 2023: Реализация на жилищни проекти от ново поколение. 
- Жилищните проекти от ново поколение – какво се промени и какво доказа устойчивост във времето ? Лайфстайл тенденциите като фундамент – как се променя начинът на живот и какво търсят бъдещите собственици от различни поколения? 
- Качеството като стандарт: как градската среда и качествения жилищен проект да вървят с еднакви скорости на развитие. Промениха ли се факторите, които формират и създават комфортната жилищна среда? 
- Колко струва продуктът, който отговаря на изискванията на съвременните жилищни обитатели? Има ли риск от дисбаланс между себестойността на търсения жилищен продукт и покупателната способност на таргет обитателите? Как се бюджетира жилищен проект в инфлационна среда и по-предвидими ли са цените на ключовите суровини?
- Визия VS И Функция: баланс между дизайн, ефективност и функционалност на жилищната сграда? Как се създават жилищни сгради, които въздействат и обогатяват визуално публичната среда и показват устойчивост в дългосрочен план в съвременните условия на градски дефицити? 
- Какви са предизвикателствата пред големите жилищни проекти ,свързани с управление на общите ресурси – съоражения и общи пространства? Как качеството на проекта да не се компрометира от последващото управление при липса на добра комуникация и сътрудничество между многото собственици и наематели – какво решава и какво не решава Законът за етажната собственост? 

 

BLUE HALL - СИНЯ ЗАЛА / RESIDENTIAL PROJECTS SHOWCASE 2023 – ЖИЛИЩНИ ПРОЕКТИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Projects & Products Showcase 2023: най-интересните жилищни проекти - от идея до реализация 
- Projects Showcase 2023: най-интересните жилищни проекти – от идея до реализация.
- Интериорни концепции 2023 – нови величини в средата на обитаване. 
- Сградни технологии и решения от ново поколение.
- Building Innovation: иновативни и качествени материали и решения, интегриране на технологии от ново поколение, които правят проектите по-интелигентни и устойчиви. 

11:00 – 12:00 Панел Бета 1: Projects & Products Showcase 2023: най-интересните жилищни проекти - от идея до реализация: част 1 

12:00 – 13:00 Networking lunch & wine bar    

13:00 – 14:00 Панел Бета 2: Projects & Products Showcase 2023: най-интересните жилищни проекти - от идея до реализация: част 2

14:00 – 14:15 Networking afternoon cocktails & refreshments

14:15 – 15:15 Панел Бета 3: Projects & Products Showcase 2023: най-интересните жилищни проекти - от идея до реализация: част 3

15:15 – 15:30 Networking afternoon cocktails & refreshments

15:30 – 16:30 Панел Бета 4: Projects & Products Showcase 2023: най-интересните жилищни проекти - от идея до реализация: част 4

Участници: очаквайте скоро... 

 

*Организаторите си запазват правото на промени в програмата.
*Официалният език на форума е български. 

 


Генерален спонсор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Refreshment Partner:

Партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа: