Участници

Residential forum 2023
8 юни 2023 | Sofia Event Center

Румен Иванов

търговски мениджър, Хьорман България

Румен Иванов притежава магистърска степен по търговия от Университета по национално и световно стопанство. Има дългогодишен опит в сферата на дистрибуцията на врати.  В „Хьорман България“ заема позицията търговски мениджър от 2009 г. Отговаря за развитието на марката и партньорската мрежа в София и Западна България, участва в консултирането на архитекти и инвеститори на ключови обекти в битовия и индустриалния сектор, организира участието на компанията в търговски изложения, панаири и продуктови обучения.