Участници

Residential forum 2023
8 юни 2023 | Sofia Event Center

Арх. Марина Кенарова-Андреева

водещ проектант, Ателие Серафимов Архитекти

Арх.  Марина Кенарова-Андреева е магистър по архитектура. Завършва образованието си в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София през 2007г., като се дипломира в катедра „Обществени сгради“.
 Оттогава до сега работи като архитект в екипа на „Ателие Серафимов Архитекти“. Участва в процеса на проектиране предимно на обществени и жилищни сгради – част от портфолиото на ателието, както и на различни градоустройствени концепции.  Приоритет в работата й е създаването на архитектурен контекст, който да дава възможност за намиране на най-доброто решение, с което да допринесе за устойчиво развитие, да предвиди доброто функциониране на обекта в годините на неговото ползване, като същевременно с това даде на района правилна посока за развитие.
Арх. Марина Кенарова-Андреева е член на Камарата на архитектите в България и притежава пълна проектантска правоспособност.