Участници

Residential forum 2023
8 юни 2023 | Sofia Event Center

инж. Георги Маринов

продуктов мениджър – строителни системи, Мапеи България

Кратко представяне: Инж. Георги Маринов е продуктов мендижър в „Мапеи България“, направление „Строителни системи“. Завършил е „Строителство на сгради и съоръжения“ в УАСГ, а кариерата си в строителната сфера започва като технически ръководител на обекти в областта на подземното и жилищно строителство. В последствие придобива опит в производството на бетон, цимент и инертни материали. През 2019 г. става част от екипа на „Мапеи“, поемайки отговорност за развитието на системи в продуктови линии „Хидроизолации“, „Конструктивно усилване“ и „Възстановяване на стоманобетон“.