Участници

Residential forum 2023
8 юни 2023 | Sofia Event Center

Константин Павлов

кмет на район Лозенец, Столична община

Константин Павлов е кмет на столичния район “Лозенец” и хоноруван преподавател във Философския факултет на Софийския университет в катедра „Европеистика“. Защитил е докторска дисертация по социология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и е дипломиран инженер по радио и телевизия от Техническия университет в София.