Участници

Residential forum 2023
8 юни 2023 | Sofia Event Center

Трайчо Трайков

кмет на район Средец, Столична община

Преди избирането му за кмет на район Средец, Трайчо Трайков е общински съветник в Столичен общински съвет, финансов и стратегически консултант и предприемач. От 2009 до 2012 г е министър на икономиката, енергетиката и туризма, а преди това – член на ръководния екип на енергийната компания ЕВН в България. В предишните години от кариерата си работи по проекти за сливане и придобиване, интеграция на компании след сливания и придобивания, пазарно развитие, дялови инвестиции, рисков капитал и др. в различни страни от Централна и Източна Европа, в компаниите Central Europe Trust и Roland Berger.


Завършил е Международни икономически отношения и УНСС, а преди това Английската езикова гимназия в София. Има международни специализации по финансов анализ, контролинг, публично-частни партньорства, управление на проекти и др