Участници

Residential forum 2023
8 юни 2023 | Sofia Event Center

проф. д-р арх. Валери Иванов

управител, проектантско студио АТЕК-ВД

Доц. д-р. арх. Валери Иванов е управител на Проектантско студио „АТЕК-ВД“ ЕООД, сформирано през 1991 г. Творческият колектив работи в областта на устройственото планиране, жилищните и обществени сгради, както и на производствените комплекси. Участвал е с успех в национални и международни градоустройствени и архитектурни конкурси.